simple web templates

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Przemysław Kula

Kancelaria oferuje pełną gamę usług prawnych z zakresu doradztwa prawnego i podatkowego. Misją Kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, dzięki profesjonalnemu oraz rzetelnym podejściu do powierzanych spraw. Kancelaria świadczy pomoc prawną w siedzibie Klienta lub innym miejscu uzgodnionym z Klientem, w siedzibie Kancelarii, 
a także za pośrednictwem środków przekazu takich jak telefon
i internet. 

  Przemysław Kula wykonuje zawód radcy prawnego od 2008 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. W 2003 roku ukończył aplikację komorniczą organizowaną przez Izbę Komorniczą w Katowicach, a w roku 2008 aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Jako członek samorządu radców prawnych posiada udokumentowane kwalifikacje od świadczenia pomocy prawnej, podlega kodeksowi etyki zawodowej oraz obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, do kwoty 100.000 euro. 

Samorząd zawodowy radców prawnych sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonywania zawodu radcy prawnego, jako zawodu zaufania publicznego.

OFERTA

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców

W ramach usług świadczenia stałej obsługi prawnej Kancelaria:
- doradza w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa administracyjnego i prawa podatkowego 
- realizuje zadania zastępstwa procesowego Klientów przed sądami oraz organami administracji 
- przygotowuje i opiniuje projekty umów i wszelkich aktów związanych z bieżącą działalnością Klientów.

Doraźna pomoc prawna

Kancelaria świadczy zadania
z zakresu doraźnej pomocy prawnej wykonywanej na rzecz osób prawnych i fizycznych.
W szczególności Kancelaria świadczy usługi prawne zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi
i administracyjnymi, udziela porad prawnych, sporządza memoranda oraz opinie prawne, opracowuje umowy i uczestniczy
w negocjacjach z kontrahentami.

Doradztwo podatkowe

Kancelaria świadczy usługi dotyczące prawa podatkowego,
w szczególności w zakresie optymalizacji podatkowej, bieżących konsultacji podatkowych,
sporządzania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego,
reprezentacji Klientów
w postępowaniach podatkowych
i sądowych.

Restrukturyzacje

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie restrukturyzacji
zobowiązań przedsiębiorców oraz redukcji kosztów działalności podstawowej. Dysponujemy
programem sanacji zobowiązań małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystanie nabytej
wiedzy i doświadczenia w wielu wypadkach daje szanse odzyskania płynności finansowej
oraz zdolności konkurowania
na rynku.

Windykacja należności

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie egzekucji sądowej
umożliwia opracowanie modelu współpracy dostosowanego
do indywidualnych potrzeb
Klienta oraz specyfiki jego branży. Skorzystanie z wieloletniego doświadczenia nabytego
także podczas pracy w organach egzekucji sądowej zwiększa skuteczność odzyskiwania
należności przy równoczesnym uproszczeniu oraz przyspieszeniu czynności związanych
z dochodzeniem należności.

Inwestycje budowlane

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie obsługi procesów inwestycyjnych, doradzając na każdym z etapów procesu inwestycyjnego,
a w szczególności
świadczy usługi opracowywania umów projektowych
i wykonawstwa budowlanego, udziału w negocjacjach dotyczących planowanych
i realizowanych inwestycji oraz zastępstwa procesowego
w sporach sądowych.

KONTAKT

ul. Kartuska 51/1
80-141 Gdańsk
tel: 791895432
e-mail: biuro@pkula.pl

© 2019 - Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Kula. Wszystkie prawa zastrzeżone.